• Ion Bogdan ȘAVLOVSCHI  

    Director of the Iasi Office of Cadastre and Land Registration

            Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. Activitățile din cadrul acestui sistem se desfășoară în scopul evidențierii și valorizării proprietății, cu asigurarea garantării acesteia și în contextul punerii în aplicare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, proiect ce face posibilă transmiterea sentimentului responsabilității prin determinarea corectă a informaţiilor tehnice și juridice referitoare la imobile.
            Prin participarea mea, în calitate de reprezentant al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară la Simpozionul GEOMAT din noiembrie 2018, aflat la a VI-a ediție, organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, susțin dialogul deschis între specialiștii domeniilor cadastrului, geodeziei, cartografiei și tuturor domeniilor adiacente și doresc să sprijin evenimentul în domeniile cu impact în activitatea de specialitate.
           Totodată urez succes tuturor participanților la lucrările conferinţei și expozițiilor ce vor avea loc.

ORGANISERS

CO-ORGANISERSSPONSORS