• Florian Statescu Prof. univ. dr. ing. Dean of Faculty for Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering

  "La Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului aparținând Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, organizarea Simpozionului Internațional GEOMAT a devenit o tradiție, anul acesta fiind a VII-a ediție. Ideea organizării și dezvoltării continue a anvergurii acestei manifestări a apărut din necesități științifice și practice, dar și din considerentul că o comunitate care nu lasă urme este ca una inexistentă, pierdută în neant. Suntem onorați că tot mai multe personalități științifice remarcabile din domeniu au răspuns afirmativ și generos invitației noastre, ceea ce reprezintă și o recunoaștere a valorii învățământului geodezic de la Iași.
  Îi întâmpinăm cu drag pe toții participanții !"

  "At the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering, belonging to the Technical University "Gheorghe Asachi" from Iasi, organizing the "GEOMAT" International Symposium has become a tradition, this year being the seventh edition.
  The idea of organizing and continuously develop the scale of the events, occurred both from scientific and practical necessity, and also based on the grounds that a community which does not leave a trace is resembling to a nonexistent one, wasted in irrelevance. We are honored that most outstanding scientific staff in the area, generously and positively responded to our invitation, this fact representing the recognition of the values of geodesy school in Iasi.
  We are gladly welcoming all the participants!"
  Dean of Faculty for Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering
  Prof. Florian Stătescu

ORGANISERS

CO-ORGANISERSSPONSORS