Concurs profesional la nivel național pentru studenții din domeniul ingineriei geodezice

În cadrul simpozionului științific GEOMAT – 2021, se organizează un concurs profesional la nivel național pentru studenții programelor de studii de licență și de masterat din domeniul ingineriei geodezice. Tema concursului stabilită pentru această ediție a simpozionului este"Aplicații informatice în domeniul geomaticii". Acțiunea este susținută de sponsorii evenimentului și va fi coordonată de către comitetul de organizare al simpozionului GEOMAT.

În continuare, se prezintă regulamentul de participare la concurs, modul de desfășurare al acestuia și premierea celor mai bune rezultate.

Regulamentul concursului:

(1) Comitetul de organizare al simpozionului științific GEOMAT - 2021 elaborează pagina de web a concursului, în care se oferă toate informațiile necesare pentru desfășurarea evenimentului.

(2) Comitetul de organizare al simpozionului GEOMAT - 2021 stabilește tema concursului adresat echipelor de studenți.

(3) La concurs se pot înscrie echipe de studenți formate din cel puțin 2 membri, aparținând programelor de studii de licență și masterat din domeniul ingineriei geodezice, la nivel național. Fiecare echipă va fi îndrumată științific de unul sau mai multe cadre didactice.

(4) Fiecare echipă de studenți se va înscrie printr-un reprezentant (persoană de contact) în cadrul secțiunii de înregistrare pe pagina web a evenimentului și va încărca conform termenelor afișate în calendar, toate materialele necesare participării la concurs.

(5) Rezultatele aplicative se vor prezenta în cadrul secțiunii alocate concursului în ziua specificată din calendarul simpozionului GEOMAT – 2021. Neprezentarea echipei conduce la eliminarea acesteia din evaluarea finală a concursului.

Modul de desfășurare al concursului:

(1) Comitetul de organizare va selecta un număr de 3 cadre didactice, membri ai comitetului științific, care vor analiza și evalua rezultatele prezentate în cadrul secțiunii de concurs, cu condiția ca aceștia să nu facă parte din grupul cadrelor didactice îndrumătoare ale echipelor de studenți participante.

(2) Susținerea orală se va face în sistem on-line pe platforma dedicată evenimentului, cu recomandarea ca prezentarea să fie redactată în limba română, folosind aplicația Microsoft PowerPoint. Pentru o eventuală rulare a aplicației informatice se poate folosi modulul de prezentare al platformei on-line, prin partajarea ecranului.

(3) Prezentarea trebuie să conțină următoarele aspecte:

  • Introducere – prezentarea temei și a obiectivelor lucrării;
  • Cadrul teoretic al problemei ce urmează să fie rezolvată;
  • Soluția informatică propusă pentru aplicare în tema aleasă;
  • Studiul de caz, în care s-a testat aplicația informatică;
  • Concluzii și recomandări.

(4) În cazul unor aplicații informatice realizate într-un anumit limbaj de programare, echipa de studenți va încărca pe platforma de înregistrare și codul sursă al aplicației.

Premierea celor mai bune rezultate ale concursului:

(1) Comitetul de analiză și evaluare al concursului va ierarhiza prin punctaj (de la 1 la 10) aplicațiile prezentate, iar primele șase studii vor fi premiate cu premiul I, premiul II, premiul III, mențiune I, mențiune II și mențiune III.

(2) Premierea echipelor de studenți se va efectua la sfârșitul simpozionului GEOMAT - 2021 .

(3) Premierea celor mai bune rezultate ale concursului:

Premiul I - 1000 RON

Premiul II - 700 RON

Premiul III - 500 RON


Mențiune I - 300 RON

Mențiune II - 200 RON

Mențiune III - 100 RON
Corespondența pe tema desfășurării concursului se va transmite prin e-mail, folosind adresa simpozionului: administrativ@geomat.ro