WELCOMING ADDRESS

"La Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului aparținând Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, organizarea Simpozionului Internațional GEOMAT a devenit o tradiție, anul acesta fiind a VI-a ediție. Ideea organizării și dezvoltării continue a anvergurii acestei manifestări a apărut din necesități științifice și practice, dar și din considerentul că o comunitate care nu lasă urme este ca una inexistentă, pierdută în neant. Suntem onorați că tot mai multe personalități științifice remarcabile din domeniu au răspuns afirmativ și generos invitației noastre, ceea ce reprezintă și o recunoaștere a valorii învățământului geodezic de la Iași.
Îi întâmpinăm cu drag pe toții participanții !"

"At the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering, belonging to the Technical University "Gheorghe Asachi" from Iasi, organizing the "GEOMAT" International Symposium has become a tradition, this year being the sixth edition.
The idea of organizing and continuously develop the scale of the events, occurred both from scientific and practical necessity, and also based on the grounds that a community which does not leave a trace is resembling to a nonexistent one, wasted in irrelevance. We are honored that most outstanding scientific staff in the area, generously and positively responded to our invitation, this fact representing the recognition of the values of geodesy school in Iasi.
We are gladly welcoming all the participants!"

Dean,Professor Ph.D. Eng. Florian STĂTESCU

Geomat 2018

Organizing Committee Geomat 2018

 • President
   Professor PhD. eng. Florian Stătescu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania

 • Vice-Presidents
   Professor PhD. eng. Cornel Păunescu - Romanian Association of Surveyors, Romania
 •  Professor PhD.eng. Constantin Bofu - "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD. eng. Constantin Chirilă – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Eng. Ion Bogdan Șavlovschi - National Agency for Cadastre and Land Registry, Romania

 • Executive Coordinators
   Neculai Caia - Romanian Association of Surveyors, Romania
 •  Assoc. ProfessorPhD. eng. Ersilia Oniga – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania

 • Secretary General
   Lecturer PhD. eng. Loredana Crenganiș – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania

 • Executive Members
   Eng. Ionuț Cristian Săvoiu – FIG Commission 3, National Representative
 •  Professor PhD. eng. Valeriu Manolache – Romanian Association of Private Surveyors, Romania
 •  Professor PhD. eng. Ana Cornelia Badea – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD. eng. Ioan Ienciu – University "1 December 1918" Alba Iulia, Romania
 •  Professor PhD. eng. Catrinel - Raluca Giurma-Handley – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor .PhD. eng. Nicolae Marcoie – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD. eng. Costel Boariu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD. eng. Adrian Savu – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Assoc. ProfessorPhD. eng. Aurel Cătălin Florentin Negrilă – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Horaţiu Iulian Hogaş – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Cristian Onu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Maximilian Diac – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Gabriel Săndulache – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Dan Pădure – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Anca Alina Lazăr– "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Costinela Pîrvan– "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Lecturer PhD. eng. Paul Dumitru – Technical University of Civil Engineering București, Romania

Scientific Committee Geomat 2018

 •  Professor PhD.eng. Ion Giurma – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Professor PhD.eng. Johann Neuner – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Volker Schwieger - University of Stuttgart, Germany
 •  Professor PhD eng. Hans-Berndt Neuner – Vienna University of Technology, Austria
 •  Professor PhD eng. Pietro Grimaldi – Polytechnic University of Bari, Italy
 •  Professor PhD.eng. João Catalão - University of Lisbon, Portugal
 •  Professor PhD.eng. Cristina Catita - University of Lisbon, Portugal
 •  Professor PhD.eng. Athanassios D. Styliadis - Alexander Institute of Technology, Greece
 •  Professor PhD.eng. Vasilis Pagounnis - Technological Educational Institute of Athens, Greece
 •  Assoc. Professor PhD.eng. Jancsó Tamás - University of West Hungary, Hungary
 •  Assoc. Professor PhD.eng. Livia Nistor - Lopatenco – Technical University of Moldova, Moldova
 •  Assoc. Professor PhD.eng. Oleg Horjan – State Agrarian University of Moldova, Moldova
 •  Professor PhD.eng. Florian Stătescu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Professor PhD.eng. Gheorghe Badea – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Gheorghe Nistor – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Professor PhD.eng. Dumitru Onose – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Petre Iuliu Dragomir – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Constantin Coşarcă – Technical University of Civil Engineering București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Maricel Palamariu – University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj Napoca, Romania
 •  Professor PhD.eng. Mircea Ortelecan – University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj Napoca, Romania
 •  Professor PhD.eng. Valer Moca – "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Science and Veterinary Medicine of Iași, Romania
 •  Professor PhD.eng. Carmen Grecea – "Politehnica" University of Timișoara, Romania
 •  Professor PhD.eng. Raluca Manea – University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of București, Romania
 •  Professor PhD.eng. Constantin Bofu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD.eng. Constantin Chirilă – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD. eng. Costel Boariu – "Gheorghe Asachi" Technical University of Iași, Romania
 •  Assoc. Professor PhD.eng. Sorin Herban– "Politehnica" University of Timișoara, Romania
 • All
 • Presentations
 • Exposition
 • Group

ORGANISERS

CO-ORGANISERS
SPONSORS

Symposium organizers gratefully acknowledge the support of the following institutions, companies and organizations: Without the support from the sponsors and exhibitors the symposium could not have taken place.