I.             WELCOME SPEECHES

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/3/39/Giurma_Ion.jpg

Prof. Ion GIURMA

"Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi;

Member of the Academy of Romanian Scientists;

Member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

 

Mr. Ion Giurma is a professor at the Faculty for Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering, Iasi. He was the Rector of the "Gheorghe Asachi"Technical University of Iasi between 2008-2016.

He has a Ph.D. in Civil Engineering from "Gheorghe Asachi" Technical University, Iasi.

Holds the chair for the following courses:

To undergraduate: Hydrology, Water resources management.

To master: Special Hydrology, Integrated management of water resources, Flood prevention and fighting, Disaster management, Safety of hydrotechnical constructions

Scientific research in the fields: Hydrology, Water quality, Mathematical modelling of water courses, Ecological rehabilitation of water corps, Dams safety.

Scientific coordinator of PhD studies in Civil Engineering

 

http://geomat.ro/img/fstatescu.jpg

 

Prof. Florian STĂTESCU

Dean of the Faculty for Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering

Member of the Academy of Agricultural and Forestry Sciences

 

 

Since 2012, Mr. Florian Statescu is the Dean of Faculty for Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering, Iasi

He has a Ph.D. in Civil Engineering c

Holds the chair for the following courses

To undergraduate: Soil Science, Ameliorative Pedology, Land valuation, Land Impairment, Soil mapping.

To master: Risk Assessment of Contaminated Soils, Soil Evolution, Hydraulic Computing Platforms.

Scientific research in the fields: Soil Physics, Soil Chemistry, Mathematical Modelling of Soil Processes, Ecological Rehabilitation of Soil.

Scientific coordinator of PhD studies in Civil Engineering

 

Badea

 

Prof. Gheorghe BADEA

Dean of the Faculty of Geodesy, Technical University of Civil Engineering Bucharest

Mr. Gheorghe Badea graduated in 1989 from Faculty of Geodesy - Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania. In 2003 he received a Ph.D from the same University for his thesis "Some Results in the Study of Using Cadastral Data in Land Information Systems".

Between 2012-2015 he was acting as Vice-dean of Faculty of Geodesy.
His main teaching and research activities at the Faculty of Geodesy is focused on Cadastral Systems in Urban Areas, Information Systems Specific to the Activity Fields, Methods of Real Estate Recording and GIS Applications. He is also collaborating with the Faculty of Planning - "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism and at the Faculty of Geography - University of Bucharest. At the same time, he has been involved in several research and educational projects as team member as well as project manager for EU financed Projects. During the time he was acting in the private sector and also he collaborated with ANCPI for development of technical normatives.

Prof. Badea is Member of the Romanian Surveyors Association and Member of Photogrammetry and Remote Sensing National Society. He was involved in the committees of many scientific conferences and he was the President of the Scientific symposium with international participation GeoPreVi2011 and GeoPreVi2015.

 

 

Prof. Cornel Paunescu

President of the Romanian Association of Surveyors

 

Mr. Cornel Paunescu is member of the Romanian Surveyors Asociation since 1990 and he was elected as President in 2014.
Vice President of Association in Cadastre, Geodesy and Cartography.
Doctor Engineer Professor at the Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest from 1991. In this capacity, he edited several courses of geodesy, topography and GNSS.
General Director of the Company Cornel & Cornel Topoexim srl since 1994. In this capacity, he participated in the development of works of national interest with the beneficiaries: National Agency for Cadastre and Land Registration, CF CN CFR SA National Airports Company SA, OMV Petrom SA Hidroelectrica SA.

 


Prof. Ioan IENCIU

Dean of the Faculty of Exact Science and Engineering, University "1 December 1918" Alba Iulia

 

Mr. Ioan Ienciu graduated in 1985 from Faculty of Mine University of Petroșani, Romania. In 2005 he received a Ph.D from the same University for his thesis "Optimisation of Geodesic Networks Used in Survey Works". Between 2008-2016 he was acting as Director of Department, Vice dean of Faculty of Science and Dean of the Faculty of Exact and Engineering Science. His main teaching and research activities at the Faculty of Exact and Engineering Science is focused on Topography, Automatisation of Cadastral work and Cadastre and Land Registry. At the same time, he has been involved in several research and educational projects as team member as well as project manager. During the time he was acting in the private sector and also he collaborated with ANCPI and Ministry of Justice. Prof. Ienciu is Member of the Romanian Surveyors Association and Member of Balkan Environmental Association (BeNA). He was involved in the committees of many scientific conferences, the most important conference being in the field of geodesy and cadastre GeoCAD - now in its thirteenth edition.  

 

DSCF1641

 

Dr. Vasile Chiriac

General Secretary

CLGE, Republic of Moldova

 

Mr. Vasile Chiriac was graduated in 1976 as Dipl. Engineer at the High Defence Mapping School, Saint-Petersburg, Russia. After 10 years working as geodetic surveyor of Military Topographical Service he continues his studies at Defence Engineering Academy, Moscow, Russia.

In 1992 he defined his doctoral thesis and come back to Moldova to create Military Topographical service of National Army, and was the Head of it from 1994 to 2004. He was Commander-Rector of Defence Academy Alexandru cel Bun.

In 2006 he runs a research Department at the Institute of Geodesy, Engineering Research and Cadastre, and between 2010 and 2012he was General Director of Blom Ltd, Moldova Company.

He was associate professor at the Faculty of Cadastre, Geodesy and Construction of Technical University of Moldova.

Mr. Chiriac is the President of Moldavian Union of Surveyors, and General Secretary of CLGE (the Council of Geodetic European Surveyors).

 

poza bogdan

 

Eng. Ion Bogdan ȘAVLOVSCHI

Director of the Iasi Office of Cadastre and Land Registration

 

Mr. Ion Bogdan Șavlovschi has graduated in 2006 the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering at the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi.

After graduation, he worked as a geodetic engineer and technical judicial expert in the area of cadastre, geodesy and cartography.

Since 2015 he is the director of Iasi Office of Cadastre and Land Registration and enthusiastically supports the National Program for Cadastre and Land Registration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nistor

Prof. dr. ing
Doctor HONORIS CAUSA,

Gheorghe NISTOR

 

Domnul Gheorghe NISTOR s-a născut la 21 august 1937, in Municipiul Galaţi.

Studii universitare: a absolvit Facultatea de Imbunătăţiri Funciare şi Organizarea Teritoriului Iaşi, specialitatea Măsurători Terestre şi Organizarea teritoriului in 1959, ca şef de promoţie.

Titluri ştiinţifice: doctor inginer (1979), cu teza "Asupra unor metode topografo-geodezice de urmărire a comportării construcţiilor", la Universitatea Transilvania Braşov, conducător ştiinţific prof.univ.dr.ing.Aurel Rusu.

Activitatea universitară la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, in cadrul Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului şi a Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii, intre 1960-2005. A ocupat toate funcţiile, ca profesor, din 1991. A lucrat la disciplinele: Topografie - Geodezie, Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice, Geodezie aplicată la studiul terenurilor şi construcţiilor, la profilele Hidrotehnică, Construcţii şi Geodezie-Cadastru.

Funcţii: şef catedră Cadastru, decan al Facultăţii Transfrontaliere de Inginerie, extensie universitară la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău (2000-2005), membru al Consiliului facultăţii de Hidrotehnică, membru al Senatului, membru al Consiliului Academic al Senatului şi in Comisia de elaborare a Cartei Universităţii, director al Departamentului de Cadastru (1999-2005), şi al Comisiei de realizare a documentaţiei pentru intabularea imobilelor U.T. Iaşi in Cartea Funciară, coordonator ştiinţific al proiectului "Cadastrul şi sistemul informaţional al cadastrului imobiliar - edilitar" al municipiului Iaşi.

A elaborat şi publicat 13 cărţi şi manuale universitare, pe domeniul Măsurătorilor terestre, 218 lucrări ştiinţifice, publicate in reviste şi volumele unor simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a realizat 98 contracte de cercetare şi granturi.

Conducător ştiinţific de doctorat (1994-2015), a condus şi finalizat un număr de 16 teze, din care şase in catedră. A fost referent oficial la un număr de 35 teze de doctorat, in centrele universitare Bucureşti (25), Braşov (4), Petroşani (3), Chişinău R. Moldova (2) şi Iaşi (1).

A fost evaluator CNCSIS, expert al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, expert judiciar, expert al U.T. Iaşi in probleme de fond funciar.

Domenii de cercetare, cu realizări remarcabile in domeniile: Topografie, Geodezie, Cartografie, Teoria erorilor şi Tehnologia satelitară.

La 29 mai 2014, la propunerea Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, i s-a acordat titlul academic şi distincţia de Doctor HONORIS CAUSA, in semn de inaltă preţuire pentru contribuţiile remarcabile la dezvoltarea invăţămantului superior de Inginerie geodezicăa.

Din 2005, profesor consultant şi profesor asociat.

 

Bofu

Assoc. Prof. Constantin Bofu

Vice-dean, Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering

Mr. Constantin Bofu graduated Hydrotehnical Polytechnic Institute of Iasi in 1985. He teaches at the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi since 1990 and did his Ph.D. in civil engineering in 1999. Since 2008 is vice dean of the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering. His field of competence is the GIS and computer assisted graphics.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chirila

Assoc. Prof. Constantin Chirilă
Director of Surveying and Cadastre Department

 

Mr. Constantin Chirila is an Associate Professor at the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. He graduated in 2001 as a Geodetic Engineer, with a Cadastre specialization at the Technical University of Iasi. Then he joined the teaching staff of the Surveying and Cadastre Department, the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering in Iasi. Since 2009, he has held the office of Department Director. He is the organizer of the Surveying and Cadastre Bachelor and Geomatics and Cartography Master Degree Programs. His main researches are in the field of Geodesy and Cartography. His Ph.D thesis, Contributions to the methods of realization of cartographical database for digital plans and maps, was published in 2008 under the scientific coordination of Professor Gheorghe Nistor. He is a member of the Romanian Surveyors Union and a founding member of Young Researchers in Photogrammetry Association. He is the Vice-president of the organizing committee of Geomat international symposium and a member of other organizing and scientific committees of national and international conferences. He is a regional correspondent of the Journal of Geodesy, Cartography and Cadastre, edited by the Romanian Surveyors Union.

 

 

 

 

ORGANISERS

CO-ORGANISERSSPONSORS


S.C. GAUSS S.R.L. TIMIȘOARA S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L. BUCUREȘTI S.C. HELMERT S.R.L. BACĂU S.C. THEOTOP S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. GEOTER PROIECT S.R.L. PITEŞTI UNIUNEA GEODEZILOR DIN ROMÂNIA S.C. HOTARNIC S.R.L. IAȘI S.C. TOPO NORD EST S.R.L. BOTOȘANI

S.C. CARTOP S.R.L. CONSTANŢA S.C. SYSCAD SOLUTION S.R.L. ILFOV S.C. GRUP CINCI S.R.L. IAŞI

S.C. EVALCAD GRUP PROIECT S.R.L. BACĂU S.C. TOPOMAR S.R.L.